Conexions/Transversals en Amaranto Joies

Exposición del equipo del Departamento de Joyería de la Escola Massana en la galería Amaranto Joies de Barcelona, hasta el 27 de noviembre.
"Parlar de la renovació de la joieria catalana, és parlar també de l’Escola Massana. Quan a finals dels anys cinquanta, el joier i pintor Manel Capdevila, es fa càrrec d’organitzar el nou departament de joieria, va aportar la seva experiència com artista, per concebre les seves classes com una aula oberta, en la qual tenien cabuda tota mena de idees i materials nous, impulsant la cultura del disseny i el projecte per sobre de tota mena de forma incontrolada i estereotipada. Amb el pas del temps l’Escola Massana s’ha convertit en un centre de referència dins del món de la joieria contemporània internacional, i aquest prestigi la guanyat perquè ha sabut mantenir una metodologia pedagògica que no ha oblidat els orígens de l’ofici, però que també ha sabut obrir-se a nous horitzons i trobar un espai dins del món de les arts contemporànies. Això a estat possible gràcies a les aportacions, fetes des de diferents sensibilitats, de les experiències professionals dels professors, col·laboradors i artistes invitats, que durant aquets anys han mantingut un contacte continuat amb el Departament de Joieria".  Ramon Puig Cuyàs (Mataró, 1953).

0 comentarios:

top